Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

2023/2024. õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE
- on koostatud ja kinnitatud uus õppekava
- on värvatud personal uue õppekava rakendamiseks
- kaasavas juhtimises osaleb lisaks laiendatud juhtkonnale kooli personal

ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS
- eesti keele ja eestikeelsete ainete tegevused toetavad õpilase iseseisvat keeleloomet ja keelekasutust ning on diferentseeritud vastavalt õppija tasemele
- eestikeelset õppevara ja allikaid on võetud kasutusele vene õppekeele ainetes ning toetavad eestikeelsele õppele üleminekul
- praktilised väljundipõhised tegevused on rakendatud kõikides aine tundides ning toetavad eesti keele praktilise oskuste kujunemist (mujalõpe)
- aktiivne liikumine on rakendatud kõikides ainetundides ning toetab tervislikku eluviisi kujunemist
- tekstiga töötamise oskuse kujundamine on arendatud läbi kõikide ainete ning toetab õpioskuste kujunemist
-  Rohelise kooli ja karjääriplaneerimise tegevused on seotud ainete sisuga ja toetavad ettevõtlikku ja keskkonnasäästliku mõtteviisi kujunemist
- HEV õpilase õpetamise põhimõtted on süsteemselt rakendatud kõikides ainetes

PERSONALI JUHTIMINE
- koolipersonal osaleb haridusuuendusi eestvadevates üleriigilistes töögruppides
- koolipersonal jagab oma parimat kogemust koolis ning linnas
- koolis on toimunud õpetajate vaimset tervist toetavad tegevused
- koolipersonal tunneb dokumente, millest juhindub kooli töö, ning toetab nende rakendamist töös õpilaste ning vanematega

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
- kooli õppetegevused on lõimitud mujalõppe tegevuste kaudu teiste haridusasutuste ning partneritega