Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

2023/2024. õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

  1. Rakendada muutunud õpikäsitlust Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolielus.
  2. Luua Tallinna Õismäe Vene Lütseumis maksimaalselt soodne õpikeskkond õpilaste vaimsete võimete ja loovuse arendamiseks uue koolimaja tingimustes.
  3. Rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt.
  4. Jätkata õpilaste loov-, teadus- ja uurimistöö oskuste kujundamist.
  5. Jätkata koostööd Eesti sõpruskoolidega ja luua sõprussidemed teiste riikide õppeasutustega.
  6. Jätkata osavõttu linna, vabariigilistest ja rahvusvahelistest  projektidest ning olümpiaadidest.
  7. Toetada õpilaste tervist läbi tervislike eluviiside propageerimise.
  8. Jätkata tööpersonali pidevat arengut ja õpet, luua tingimused pedagoogide pidevaks arenguks.