Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Lõpueksamid

 
2021/2022. õppeaasta eksamiperioodid

Gümnaasiumi riigieksamite ning põhikooli lõpueksamite kohta loe täpsemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi  kodulehelt.
 

Gümnaasiumi riigieksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena  27. - 29. aprill 2022
Inglise keel  3.- 6. mai 2022
Matemaatika  20. mai 2022

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.


 Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 31. mai 2022
Eesti keel teise keelena (suuline) 31. mai - 02. juuni 2022 
Matemaatika 6. juuni 2022 
Vene keel ja kirjandus 14. juuni 2022
Bioloogia 14. juuni 2022
Keemia 14. juuni 2022
Füüsika 14. juuni 2022
Geograafia 14. juuni 2022 
Ajalugu 14. juuni 2022
Ühiskonnaõpetus 14. juuni 2022
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 14. juuni 2022 
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 14.-15. juuni 2022 
 
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2021. aasta 1. veebruariks.

Riigieksamite, koolieksamite ja üleminekueksamite korraldamise kord