Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00- 08:45
2. tund 08:55- 09:40
3. tund 09:50- 10:35
4. tund 10:45- 11:30
5. tund 11:40- 12:25
6. tund 12:35- 13:20
7. tund 13:30- 14:15
8. tund 14:25- 15:10
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Lõpueksamid

 
2020/2021. õppeaasta eksamiperioodid

Gümnaasiumi riigieksamite ning põhikooli lõpueksamite kohta loe täpsemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi  kodulehelt.
 

Gümnaasiumi riigieksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena  21. - 23. aprill 2021
Inglise keel  3.- 7. mai 2021
Matemaatika  21. mai 2021

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.


 Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 25. mai 2021
Eesti keel teise keelena (suuline) 25. - 27. mai 2021 
Matemaatika 3. juuni 2021 
Vene keel ja kirjandus 9. juuni 2021 
Bioloogia 9. juuni 2021
Keemia 9. juuni 2021 
Füüsika 9. juuni 2021
Geograafia 9. juuni 2021 
Ajalugu 9. juuni 2021
Ühiskonnaõpetus 9. juuni 2021
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 9. juuni 2021 
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 9.-10. juuni 2021 
 
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2021. aasta 1. veebruariks.

Riigieksamite, koolieksamite ja üleminekueksamite korraldamise kord