Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

 • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Õppetöö töökorraldus ja konsultatsioonid

Päevakava ja õppekorralduse põhimõtted
 • Koolimajja sisenetakse peauksest.
 • Koolimaja sisenejatele on kättesaadavad desovahendid.
 • Õppetöö koolis toimub statsionaarselt (roheline stsenaarium). Statsionaarse õppe puhul on prioriteediks 1.-3.kl ning 9. ja 12.kl sh juhul kui vanemate klasside õpilased on osaliselt/või täielikult distantsõppel.
 • Tundide ajad:  http://www.tovl.edu.ee/ Vahetunnid on lühendatud kuni 10 minutini pikade klassivaheliste kontaktide vähendamiseks ning on mõeldud ainult klassiruumi vahetamise ja tuulutamise jaoks, puuduvad tunni alguse ja lõpetamise kellad, et tagada laste hajutatud klassist väljumist ja sisenemist. Paaristundide puhul 2., 3., 4. kooliastmes vahetundi ei kasutata.
 • Distantsõpet (kollane ja punane stsenaarium) viiakse läbi eraldi tunniplaani alusel, kus on sätestatud kohustuslike lõimitud ainete tunnid,  online tunnid Google Classroom (või muul õpilastele tuttavas) keskkonnas toimuvate on-line/ või videotundide maht õppeaineti.
 • Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.
 • Arvestades kooli suurust, on eesmärk nii palju kui võimalik tagada astmeline töökorraldus, hajutatus, mis vähendaks õpilastevahelisi kontakte ja ülerahvastatust üldkasutatavates ruumides.
 • Koolipäev korraldus tagab õpilaste kontaktide vähendamist: sööklas viibivad üheaegsed maksimaalselt kolm klassi korraga.
 • 1. – 3. klassid õpivad koduklassides, (va rühmatundidega ained), et kindlustada vähem liikumist ruumide vahel, liiguvad üldjuhul õpetajad. Hea ilma puhul võimalikult palju tunde toimib õues, kusjuures kehalise kasvatuse tunnid toimuvad ainult õues.
 • 1.-3.klasside pikapäeva- ja arendusrühmade töö toimub eraldi rühmades.
 • Lisa-, konsultatsiooni-, järelvastamis- ja ringitunnid toimuvad vastavalt koostatud töögraafikule. Konsultatsiooniaeg on kõikidele õpetajatele kokku lepitud kindla ajakava ja ruumiplaaniga. Kokkuleppel õpetajaga konsultatsiooni võib pidada online.
 • Üritused võivad toimuda tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides.
 • Liikumine koolis: õpilaste liikumist vahetundide ajal reguleerib klassi- või aineõpetaja; õpilaste liikumist koridorides reguleerivad kõik sellel korrusel olevad õpetajad (kõik õpetajad on korrapidajad); korruste vaheline liikumine toimub üles parema tiiva ja alla vasaku tiiva kaudu (tiib määratletakse asendist näoga kooli poole);
 • Vahetundide korraldamist ning ruumide tuulutamist reguleerivad aineõpetajad;