Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00 - 08:45
2. tund 08:55 - 09:40
3. tund 10:00 - 10:45
4. tund 11:05 - 11:50
5. tund 12:10 - 12:55
6. tund 13:15 - 14:00
7. tund 14:10 - 14:55
8. tund 15:05 - 15:50
Kontaktinfo
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Hindamise Kord


Tallinna Õismäe Vene Lütseumi põhikooli õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted, tingimused ja kord

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi gümnaasiumi õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted, tingimused ja kord

Õpitulemuste hindamine on osa õppe- ja kasvatusprotsessist. Hinnatakse nõutavate õpitulemuste saavutatust, teadmiste ja oskuste omandatust. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamiskriteeriumid.

Hindamise põhieesmärk on:
1. motiveerida õpilasi sihikindlalt õppima;
2. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist;
3. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja arengu toetamisel;
4. anda õpilasele, õpetajale, koolijuhtkonnale, lapsevanemale teavet õpilase õpiedukusest.

Täpsemat infot saab siit.