Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis
Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks. Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli  arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja sama pere teiste laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

 

Taotluse esitamine 

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini:

  • Taotluse võib esitada: eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit)
  • Paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)        E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.   

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist: 

1. eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit
    NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 

2. Paberil Tallinna Haridusametis kohapeal (Estonia pst 5a, III korrus)    
    E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid Taotluse esitamine on vajalik, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.  
Taotluste vormid on leitavad siit:   

Olulised tähtajad kooli astumisel 2022. aastal

1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse; Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil; Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte; Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsenanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli;  1.klassi vabadele kohtadele taotluste esitamine (alus: Tallinna Õismäe Vene Lütseumi vastuvõtu tingimused ja kord, p 2.4., 2.5., 2.6)  

 

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile lisaks taotlusele kas lasteaia hinnanguvõi nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.  Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda kas lapse lasteaia poole või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole.  Kui lapsevanem soovib lapse 6-aastaselt kooli panna, saab ta sellest Tallinna Haridusametit teavitada siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust
 

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab teha allolevate kontaktide või siin asuva otselingi kaudu.
 

Õigusaktid ja lisainfo

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §9 ja 10

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid) 
 

Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tel 6404 549, viivi.lokk@tallinnlv.ee

Katrin Parve, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist 
Tel 6404 981, katrin.parve@tallinnlv.ee


Vastuvõtt TÕVL, avalduste vormid:

Ankeet 1.klassi õpilasele doc

Ankeet 1.klassi õpilasele pdf