Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00- 08:45
2. tund 08:55- 09:40
3. tund 09:50- 10:35
4. tund 10:45- 11:30
5. tund 11:40- 12:25
6. tund 12:35- 13:20
7. tund 13:30- 14:15
8. tund 14:25- 15:10
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Sisseastumine 10. klassi

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi vastuvõtu korra punkti 3 kohaselt (http://www.tovl.edu.ee/admin/upload/Dokumendid/2_DOKUMENDID/Sisseastumine/1%20klass_ru/Vastuvotu_kord_2019.pdf) võtame kümnendasse klassi vastu motiveerituid ja õpihimulisi õpilasi, kellel on kooliga samad väärtushinnangud. Õpilaskandidaatidega viime läbi vestlused ning arvestame põhikooli lõputunnistuse ja eksamite tulemusi. Vestlusel viibivad kooli õpetajad ja juhtkond.
 
Palume õpilaskandidaatidel edastada hiljemalt 15. maiks 2020
  • eestikeelne motivatsioonikiri, milles tutvustatakse ennast (hobid-nt kunstikoolis, muusikakoolis või mõnes ringis osalemine), lemmikõppeained, osalemist ja tulemusi võistlustel ja ainekonkurssidel, lühidalt oma loovtööst ja muust õppetööga seonduvast, mida õpilaskandidaat peab oluliseks lisada) ning põhjendatakse, miks soovite õpinguid jätkata just meie koolis. Palun kirjeldage ka oma ootusi meie koolile - milliseid põnevaid tegevusi ja ettevõtmisi loodate ja soovite meie koolis gümnaasiumis kolme aasta jooksul teha ja kogeda. Lisage ka, millisena näete enda panust koolielu rikastamisel - kas olete nõus osalema õpilasesinduse töös ja/või abistama mõne ürituse korraldamisel või pakkuma omalt poolt midagi uut ja põnevat;
  • põhikooli lõputunnistus (hetkel võite saata väljavõtte 9. klassi E-Koolist, sest lõputunnistuse saate alles juunikuus);
  • väljavõte õpinguraamatust (saate selle oma kooli kantseleist)
  • avaldus (leiate selle allpool)
  • dokumendifoto JPG või PNG formaadis palume saata tovl.kool@gmail.com
Dokumendid palume edastada e-posti aadressile tovl@tovl.edu.ee. Kirja pealkirjaks palume märkida "Sisseastumine 10. klassi" või vastates samale kirjale.
 
Õpilaskandidaatidega läbiviidavate vestluste aeg ja koht täpsustub 15. maiks. Õpilaskandidaatidega, kes on selleks ajaks ülalnimetatud dokumendid koolile saatnud, võetakse ühendust meili teel.
 
Avalduse vormi leiate siit:
Avaldus 10., 11., 12. klassi astumiseks doc
Avaldus 10., 11., 12. klassi astumiseks pdf