Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Lõpueksamid

 
2023/2024. õppeaasta eksamiperioodid

Gümnaasiumi riigieksamite ning põhikooli lõpueksamite kohta loe täpsemalt Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.
 

Gümnaasiumi riigieksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena  23. - 26. aprill 2024
Inglise keel  2.- 3. mai; 6. - 7. mai 2024
Matemaatika  23. mai 2024

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.


 Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 20. mai 2024
Eesti keel teise keelena (suuline) 20 mai; 20. - 22. mai  2024
Matemaatika 6. juuni 2024 
Vene keel ja kirjandus 12.  juuni 2024
Bioloogia 12.  juuni 2024
Keemia 12.  juuni 2024
Füüsika 12.  juuni 2024
Geograafia 12.  juuni 2024 
Ajalugu 12.  juuni 2024
Ühiskonnaõpetus 12.  juuni 2024
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 12.  juuni 2024 
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 12. - 14. juuni 2024
 
https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2024. aasta 1. veebruariks.

Riigieksamite, koolieksamite ja üleminekueksamite korraldamise kord