Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Eelkooli koosolek

20.02.2022
Ootame eelkooli klasside lapsevanemaid koosolekule 21. veebruaril kl 16.00
Koosoleku teema "Esimesse klassi sisseastumine 2022 aastal"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAyMWQ3ZGYtZmZhNi00OGEyLTkxMzQtZGM3YWQxNGZlMDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f877b927-aefd-44ae-987e-16c5415433b5%22%2c%22Oid%22%3a%225583fcaa-9b74-489e-9764-d74d7b1d63e8%22%7d