Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Avalik teave

  • Tellitud uuringuid ja analüüse  - ei ole.
  • Jõustunud kohtulahendeid - ei ole.

Üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside  2018 - 2022 TÕVL

Tallinna koolide kodulehekülgede vormistamine

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi tasulise teenuse hinna kehtestamine

Eelarvega seonduv teave - kätte saadav Tallinna Haridusameti veebilehelt 

Taotlus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks on registreeritud Andmekaitse Inspektsiooni avalikus dokumendiregistris  

Taotlus delikaatsete isikuandmete töötlemisest teavitamiseks 

Korruptsiooni ennetamise meetmed:
1. korruptsiooni  eest vastutav isik Rita Juhanson, koolijuht, kontaktandmed: Rita.Juhanson@tovl.edu.ee
2. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi ametikohad, millele kaasneb ametiseisund: haldusjuht, haridustehnoloog, raamatukoguhoidja, õppejuht, õpetajad, sekretär.
Alus: TÕVL direktori 23.05.2024 kk. nr 1-2/4
3. Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel 2024.aastaks: haldusjuht, haridustehnoloog, sekretär.
Alus: TÕVL direktori 23.05.2024 kk. nr 1-2/5
Korruptsiooni ennetamise juhend.

Mis on korruptsioon? veebikoolitused www.korruptsioon.ee
Teated toimingupiirangute kohaldamata jätmise kohta puuduvad.