Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Andmekaitsetingimused

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi andmekaitsetingimused

Tallinna Õismäe Vene Lütseum juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ning Tallinna linna andmekaitsetingimustest ( Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17)
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) juriidilise kohustuse täitmisel, avaliku ülesande täitmisel, vanematega ja töötajatega sõlmitud lepingu täitmisel.
 
Isikuandmete töötlemiseks eespool nimetamata alusel küsib Tallinna Õismäe Vene Lütseum selleks nõusoleku.
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning Andmekaisetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral   PDF   Word  
Lapsevanema nõusolekut vajab lütseum järgmistel juhtudel:
  • Lapse nimi, foto, koolitööd või huviringides tehtud tööd: eesmärgiks on jagada teavet kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste ja etenduste kohta ning tunnustada last tubli saavutuse, nt olümpiaadi võitmise või võistlusel auhinnalise koha saamise eest.
  • Lapse terviseandmed: eesmärgiks on lapse elu ja tervise kaitse ning turvalise keskkonna tagamine koolis.
  • Lapsevanema e-posti aadress: eesmärgiks on vajadusel suhelda otse lapsevanemaga tema lapse õppe- ja kasvatustöö küsimustes, jagada teavet lastelaagrite, kooliväliste huviringide jm laste arengut toetava tegevuse kohta, et aidata lapsevanemal leida lapsele arendavat koolivälist tegevust.
Kool ei jaga isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik)
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kooli sekretär. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda kooli juhtkonna või sekretäri poole e-posti aadressil tovl@tovl.edu .