Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Tervisedendus

Eesmärk:

  • tõsta koolide teadlikkust tervistsoodustava keskkonna loomise võimalustest ja teedest;
  • muuta koolide suhtumist tervistedendava keskkonna arengusse;
  • motiveerida koole terviseküsimustega tegelemisele nii õppekavades kui ka igapäevaelus.

Tervist edendavate koolid tegevus toetub koostöö ja -tegemise printsiibil füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise eesmärgil.

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist.

Tervist edendavate koolide tegevusega on kaasatud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kooli personal.

Tegevuste põhisuunad:

  • tervist soodustava koolikeskkonna (füüsiline, psühho-sotsiaalne) loomine,
  • isiklike oskuste kujundamine, terviseteadlikkuse loomine
  • koostöö arendamine, õpilaste, õpetajate jt. paikkonna liikmete aktiviseerimine

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab tegevuste planeerimisel ja hindamisel kasutada järgmisi indikaatoreid:

1. Õpilaste enesehinnangu tõstmine ja nende kaasamine kõikidesse kooliellu puutuvatesse küsimustesse.

2. Koolipersonali ja õpilaste ning õpilaste omavaheliste suhete arendamine igapäevases koolielus.          

3.  Kooli sotsiaalsete eesmärkide selgus õpilaste, õpetajate ja kooli personali seas.

4. Kõikide õpilaste stimuleerimine mitmekülgsete tegevuste ja ürituste kaudu.

5. Kooli sise- ja väliskeskkonna parandamine.

6. Kooli, kodu ja paikkonna vaheliste suhete arendamine.

7. Alg-, põhi- ja keskkoolis ühendatud ja tervikliku inimeseõpetuse õppekava arendamine.

8. Kooli personali isikliku tervise ja heaolu edendamine.

9. Kooli töötajate eeskuju tervislike eluviiside järgimises.

10. Tervisliku toitumise põhimõtete rakendamine koolilaste toitlustamises. 

11. Erinevate organisatsioonide, mittetulundusühingute kaasamine kooli tervisedenduse arendamisse.

12. Kooli terviseteenistuse aktiviseerimine.