Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Projektid ja koostööpartnerid

Projektide loetelu ja sisu
 

Meie kool osaleb projektis "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides"

Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. Projekti tulemusena on suurenenud 33 Tallinna üldhariduskooli võimekus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õppetöösse kaasajastatud õpikeskkonna, vajaliku sisustuse, infotehnoloogiavahendite ja -seadmete ostu ja paigalduse kaudu.

Meede:
2014-2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine
Taotlusvoor:
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020 - 12.07.2018-31.08.2022
Valdkond, millesse projekt panustab:
2014-2020.1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse
https://www.tallinn.ee/est/haridus/kaasavharidus


Projekt "Kaasaegse õpistiiliga kool"

Meie lütseum osaleb projektis "Kaasaegse õpistiiliga kool". Projekti eesmärgiks on arendada kaasaegsete õppemeetodite rakendamist ja inoovaatiiliste õppevara loomist. Projekt on toetatud SA Innove poolt ja rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. 

Image result for euroopa sotsiaalfond

 

Roheline koolErasmuse kontaktseminar.
Meie kooli õpetaja Susanne Adoson osaleb rahvusvahelises õppevisiit-seminaril Iirimal. Projekti rahastamine toimub rahvusvahelise programmi Erasmus Pluss fondidest. 
Projekti eesmärgiks on ededndada koostööd erinevate koolid evahel. 

Erasmus Pluss
Meie kool on rahvusvahelise projekti "Learn Smart in the FutureLand" koordinaatoriks. Projekti ragastamine toimub rahvusvahelise Erasmus Pluss programmi fondidest. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Prantsusmaa, Austria, Hollandi koolid. Projekti põhieesmärgid:
- algklasside õpilaste 21. sajandite oskuste kujundamine
- innovaatiliste õppemetoodikate väljatöötamine ja rakendamine
- IKT aktiivne kasutamine õppetöös
- mitmekultuurilisuse arendamine 
Projekti kestus: september 2018 - august 2020


Central Baltic Enterprises without Borders

CBEwB on JA Eesti projekt, mille raames luuakse Eesti koolides ühised õpilasfirmad Soome, Läti või Rootsi õpilastega.
Displaying EU.jpg

2016/2017. õ.a. eesmärgid: Jätkata osavõttu linna, vabariigilistest ja rahvusvahelistest projektidest ning olümpiaadides.  Rahvusvahelised projektid
EL URBACT II pilootprojektUsing Social Studies and Languages to Teach Sustainability at the Upper Secondary Level 
Comenius Regio projekt ICE
"Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga"
(Improving attainment by community engagement in the learning process - ICE)
Projekti eesmärkideks on koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste teadmiste ja oskuste parendamine koostöö- ja suhtlemisoskuste ning kujundava hindamise arendamise kaudu, õpilaste võtmepädevuste parendamine läbi kogukonna aktiivse kaasamise õpiprotsessi ning headest praktikatest ja meetoditest õppimine partnerregioonides - Tallinnas ja Norfolkis, Inglismaal. Projektis osalejad on samaaegselt õppijad, kes on kaasatud uute koostöösuhete arendamisse kooli ja kogukonna vahel.
Tegevused:
• Tallinna ja Norfolki partnerregioonide vahel hea praktika jagamine ja sobiva juurutamine õppimise ja õpetamise protsessis
• kujundava hindamise alaste koolitusseminaride ja õppevisiitide läbiviimine õpetajatele ja koolijuhtidele
• kogukonna aktiivne kaasamine õppimise protsessidesse mitteformaalsete praktiliste töötubade kaudu tervisedenduse, kunsti, kultuuri, traditsioonide ja pedagoogilise arengu valdkonnas
- elektroonilise hea praktika kogumiku ja koolitusmaterjlide koostamine
- teabe jagamine projekti tegevustest ja tulemustest teistele huvilistele
Projekti kestus: 01.08.2013 – 31.07.2015 
https://www.tallinn.ee/est/haridus/Comenius-Regio-projekt-ICE


Projekt  “Vapustavad loomad“       

Misa projekt „Keel avab uksed“ 
Misa projekt „Kodanikuteadlik õpilane“
Projekt  "Koos on parem olla"
Projekt   "Eesti ilu ja võlu" 
 
 
Projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev"

Kesk-Balti Interreg IVA programmi projekt "Aktiivne ja turvaline koolipäev".
Projekti kestus: 2009-2012
Partnerid: Turku ja Tallinna Haridusamet
Projekti põhieesmärgiks on anda koolidele konkreetseid töövahendeid, mille abil aktiviseerida õpilasi vahetundidel ning pärast koolipäeva lõppu, luua paremad võimalused sõprussuhete tekkimiseks ja arenemiseks, panna alus õpilaste aktiivsele ja turvalisele pärastlõunale.

Lisainformatsioon.


Tallinna Õismäe Vene Lütseumi tegevuskava 2010-.2011.õppeaastal
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi tegevuskava 2011.-2012.õppeaastal Tallinna Õismäe Vene Lütseumi tegevuskava 2012.-2013.õppeaastal